درخواست ابطال تقسیم نامه

سلام خسته نباشید از پدربزرگم زمینی به مساحت 233 متر به پدرم ارث رسیده که فقط 67 متر آن قابل ساخت و تقسیم نامه دستی و مشکلات حقوقی زیادی دارد ولی من به کپی آن دسترسی دارم و درخواست ابطال تقسیم نامه را دفتر قضایی تحویل می دهم می گویند باید اصل آن باشد و کپی تقسیم نامه نمیشود که ضمیمه شود. اگر در شرح بنویسم که کپی آن دسترسی دارم و ضمیمه نکنم ایرادی دارد(سایر وراث اجازه دسترسی نمی دهند)

04 خرداد 1401 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی