مجازات مباشر ومسبب(امرغیر قانونی)تخریب واتش سوزی

سلام اون کسی که آتش زده به قصد عمد آتش نزده و همیشه برای انجام کارهایش از شخص ( برادر بزرگتر ) اجازه می‌گیرد و فقط میخواستم بدانم کسی که آتش زده و کسی که اجازه داده مجازاتشان دقیقا چیه ( درختان را هم آتش نزده بریده بودند برای فروش و اجازه از سمت صاحبان به طور رسمی داده شده بوده و فقط و فقط تنه بریده شده را سوزاندن برای رفت و آمد ؛ آیا یکی از وراث می‌تواند شکایت کند برای باغی که بیش از ۱۵ نفر سهم دارند یا باید همه شان شکایت کنند و مجازات آشنایی که اجازه دادند و سوزاندند چیست تاکید می‌کنم تنه بریده شده درخت نه خود درخت ؛ بریدن درخت هم با اجازه بوده.

04 خرداد 1401 38

سلام.کاربر محترم .متاسفاته طرح سوال شما کمی مبهم وگنگ است .اگر اجازه از صاحبان ان درختان داشته اید که بریده شوند ان هم بطور رسمی که مشکلی پیش نمی ایدوحال اگر باداشتن اجازه بریدن تعدادی از ان درختان پس از برش سوزانده شده بازهم مشکلی نیست اما اگر قبل برش تعدادی را سوزانده اید چون اجازه نداشته اید به جرم تخریب هریک از وراث می توانند جداگانه شکایت نمایند مجازات تخریب عمدی حبس وجزای نقدی است .اصل در قانون بر ضمان مباشر است مگر سبب اقوی برمباشر باشد یعنی در ابتدا کسی که اتش زده بعنوان مباشر پاسخگو است مگر اینکه سبب قوی تر از کسی که اتش زده باشد بهرحال جهت مشاوره دقیق تر مستلزم بررسی واطلاع از جزییات است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی