اسم این حکم قضایی که میدن یک آدمی حق نداره نزدیک خانه یا یک شخص خاصی بشه چیه

سلام و خسته نباشید اسم این حکم قضایی که میدن یک آدمی حق نداره نزدیک خانه یا یک شخص خاصی بشه چیه؟! مثلا به دلیل تهدید آیا اصلا همچین قانونی وجود داره در ایران؟

04 خرداد 1401 8

سلام .اینگونه رای نمی دهند اگر تهدید مورد بررسی واقع شود حکم به محکومیت متهم داده ومجازات می شود وصرفا تعهد می گیرند ان هم به تقاضای فرد شاکی که دیگر فرد مزاحم هیچگونه تهدید ومزاحمتی انجام ندهد وچنان چه تکرار شود در پرونده بعدی اشد مجازات در نظر گرفته می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی