تغییر وثیقه بدون جضور محکوم علیه

سلام ،من ممدجو‌هستم و حکم تاییدشدم ولی ب دیوان عالی اعتراض کردم الان می خوام سند ک بازداشت هست عوض کنم ولی نمی خوام خودمو‌ معرفی کنم میشه بدون این ک زندان برم سندو عوض کنم

04 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی