فروش مال غیر و مطالبه اجرت المثل

یک زمین سند قدیمی بع نام پدر و عموهام هست که یک نفر دیگع با اینها شریک بوده بدون مشورت و اجازع تمام زمین را قولنامه کرده بع نام فرد دیگری الان ما سند قدیمی داریم و میخایم حق خودمون رو بگیریم آیا قابل برگشت هست درضمن چندین سال هم میگذره و اطلاعی نداشتن تازه فهمیدیم

04 خرداد 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی