مطالبه خسارت از مالك خودرو مقصر حادثه در فرضي كه راننده و مالك متفاوتند.

سلام وقت بخیر درتصادف رانندگی اگر مالک و راننده یکی نباشند وشخص خسارت دیده از راننده شکایت کنه وراننده خسارت رو پرداخت نکنه تکلیف شخص خسارت دیده چیه؟

04 خرداد 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی