نیاوردن سند از طرف ایشان و آزاد نشدن سند ما

ما مال برای فروش معرفی کردیم قرار بود بعد از اینکه آزاد شد خودش سند بزارع وسند ما آزاد بشه متاسفانه این کار رو نکرد.ما الان چطوری میتونیم سندمون رو آزاد کنیم

05 خرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی