متواری شدن قاتل

در صورتی که قاتل متواری شود تکلیف پرونده اش چه خواهد شد؟

07 خرداد 1399 60

با عرض سلام
اگر کسی که قتل عمد انجام داده است فرار کند و تا اخر عمرش هم دستگیر نشود بعد از مرگ او قصاصش تبدیل به دیه خواهد شد که از مال او کسر می شود و اگر مالی هم نداشته باشد از نزدیکانش اخذ می شود و در صورتی که نزدیکان هم توانایی پرداخت نداشته باشند از بیت المال پرداخت می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی