ازار و اذیت کودک

سلام در صورتی که پدر و مادری فرزندی که به فرزند خواندگی اورده اند را مورد ازار و اذیت قرار دهند می توان از ان ها شکایت کرد؟

07 خرداد 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی