پلمپ مغازه با وجود عدم نبود مالک درب مغازه

سلام از واحد صنفی پیام اومده که در لیست پلمپ قرار گرفتم آیا نباشم هم پلمپ میکنن مغازه بسته هستش

09 خرداد 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی