ضبط صدا

سلام بخشید ایا اگر صدای کسی که بهت فحش می دهد و توهین می کند و تهدید می کند را ضبط کنی جرم است؟

08 خرداد 1399 139
سلام خدمت شما کاربر گرامی
این کار جرم نیست و همچنین صدای ضبط شده دلیل هم محسوب نمی شود اما می تواند از اماراتی باشد که به علم قاضی کمک می کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی