سابقه ی کیفری

سلام من 16 سال داشتم و در یک درگیری دستگیر و 48 ساعت به کانون رفتم و بعد با گرفتن رضایت من ازاد شدم اما تمام 48 رو داخلل کانون بود خواستم بپرسم که ایا برای من سابقه کیفری می شود؟

08 خرداد 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی