چگونه از وارث بدلیل جعل امضا شکایت کنم ؟

درود.اگر بعد از فوت پدر و مادر،براد امضای خواهران را جعل کند و تمام ملک را به نام خود در آورد حکم چیست؟و ایا راهی برای این موضوع هست؟

09 خرداد 1399 55

سلام
کاربر محترم در صورت مجعول بودن امضا ء خواهران می تواند تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع طرح شکایت کیفری نموده و با اثبات سند انتقال از طریق دعوی حقوقی بعدی ابطال خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی