آیا با سپردن وثیقه و آزادی در نتیجه ارتکاب جرم و محکومیت بعدی به حبس ، امکان رهایی از زندان وجود دارد ؟

سلام خسته نباشیدمادرم سه سال پیش بخاطرحمل مواددستگیرشدوبه قیدضمانت وسندخونه آزادشدالان حکم اومده و۴سال ونیم زندان بریدن آیاراهی هست که زندان نره

14 خرداد 1401 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی