مالیات تاکسی ها

سلام ماشین هایی که در تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستن زمانی که بخواهند ماشین را بفروشند مشمول مالیات می شوند؟

10 خرداد 1399 218

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی