احداث در زمین

خلع ید متصرف از زمینی که در ان احداث نموده چگونه ممکن خواهد بود؟

10 خرداد 1399 53

سلام و درود خدمت شما کاربر گرامی
اگر متصرف زمین متعلق به غیر بدون اذن مالک احداث بنا کرده باشد بر حسب تقاضای مالک حکم به خلع ید او از عرصه و اعیان صادر می گردد لیکن قلع و قمع بنای مستحدثه موضوع دیگری است.
در صورتی که مالک چنین درخواستی بکند چون متصرف اذن در احداث بنا نداشته می تواند مصالح ساختمانی را به هر طریق که بخواهد به جای دیگری منتقل کند و الا با صدور حکم به قلع و قمع بنا ساختمان احداثی تخریب می گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی