تصرف اراضی همسایه

هرگاه مالک ملک مجاور نسبت به تصرف بخشی از اراضی همسایه خود اقدام و مبادرت به احداث دیوار یا تاسیسات نماید و مالکیت خواهان در خصوص زمین مورد تصرف و تجاوز محرز گردد ایا رسیدگی به دعوی خلع ید از سوی خواهان قابلیت رسیدگی دارد یا خیر؟ با این قید که میزان تجاوز مختصر و قابل اغماض است و این تصرف براثر اشتباه در محاسبه صورت پذیرفته است؟

10 خرداد 1399 50

عرض ادب و احترام
اگر مالک مجاور ندانسته به ملک دیگری تجاوز نماید و تجاوز ناچیز و مختصرباشد اگرچه قانوناً باید از متجاوز خلع ید شود لیکن در این‌مورد قانون‌گذار با وضع ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب آذرماه سال 1358 مقرر داشته : در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز در املاک مجاور اگر احراز شود مالک مجاور قصد تجاوز نداشته و براثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا پیاده کردن نقشه ثبتی و امثال آن تجاوز صورت گرفته و تجاوز جزیی است قیمت اراضی مورد تجاوز که طبق نظر کارشناس معین شده توام تعبیه می‌گردد و دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و خسارت وارده و اصلاح سند مالکیت می دهد و درغیراین‌صورت حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای مستحدثه صادر می‌گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی