بیع نامه دادخواست خلع ید

شخصی به استناد سند عادی بیع نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور می‌تواند به استناد سند عادی بیع نامه علیه فروشنده متصرف حکم خلع ید صادر نماید و چنین دادخواست قابل پذیرش خواهد بود یا خیر :؟

10 خرداد 1399 59

با عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده 48 قانون مزبور سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع‌ید قابل پذیرش نیست اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده 48 قانون ثبت خارج خواهد شد و ماخوذ به اقرار خود خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی