اراضی غصب شده

آیا اجرت‌المثل زمین کشاورزی غصب‌شده که در تصرف غیر بوده است با نقد رایج تقدیم می‌گردد یا از محصول که متصرف کشت و برداشت نموده است؟

10 خرداد 1399 149

با سلام
با تذکر به این مطلب که ماده استنادی در اتفاق نظر اعلام‌شده ماده‌ای 330 قانون مدنی است که اشتباهاً ماده 230 درج گردیده اعلام نظر می‌شود که اجرت‌المثل املاکی که در عرف برای آن اجاره منظور می‌شود و به حکم عرف و عادت می توان به اجاره داد برعهده غاصب این‌گونه املاک است که اجرت‌المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی