بار قاچاق و محکومیت متهم ..

برادرم راننده اتوبوس بوده بار قاچاق گرفتن از صاحب ماشین ۶۰۰ تا اسپره فلفل و دو تا شوکر .الان به گردن برادر من زده گفته مال رانندست الان دادگاهش اومده باید بره ممکنه چقد بهش زندانی و جریمه بدن؟

16 خرداد 1401 41

بااحترام
کاربر محترم اگر سابقه کیفری نداشته باشد و اظهار ندامت نماید تخفیف اعمال میشود از سه ماه تا ۳ سال حبس در نظر خواهند گرفت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی