اعتیاد داشتن و دزدی از بیت المال

سلام من همسرم اعتیاد دارن و چندروز پیش ایشون رو دستگیر کردن به دلیل دزدی از صندوق صدقات خواستم بپرسم که چه حکمی براش میبرن؟ و اینکه شوهرم انکار کرده و گفتن که اشتباه می کنن.

10 خرداد 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی