دیه جراحات وارده بر اعضای صورت

سلام ،دیه جراحت بخیه شده بینی و آسیب نسج نرم بینی؟؟

16 خرداد 1401 15

سلام درصد دیه مورد نظر از جانب پزشکی قانونی مشخص خواهد شد که توسط واحد اجرای احکام کیفری ابلاغ خواهد شد و اگر آثاری از جراحت باقی بماند مبلغ دیه افزایش پیدا خواهد کرد.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی