شکایت از بیمارستان

سلام من همسرم در بیمارستان بستری بود و جند روز بعد ایشون فوت شدن یک ماه بعد از بیمارستان تماس گرفتن و گفتن که شما 4 میلیون بدهی دارین بیاین تسویه کنین و من مطمین هستم که بدهی نداشتیم چون از همراه ها هم پرسیدم و گفتن که نبوده بدهی ایا می توانم که ازشون شکایت کنم لطفا راهنماییم کنین

10 خرداد 1399 194

سلام اینکه شما بابت چه چیزی از ایشان شاکی باشید مهم است اگر شما بابت فوت و قصور پزشک شاکی هستین باید به نظام پزشکی و نیز دادسرای عمومی اقامه شکایت کنید . ولی اگر همسرتان از بیمارستان ترخیص شده منظورم حساب کتاب کرده باشند مجدداً مطالبه وجه از طرف بیمارستان موجه نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی