طرح شکایت با عنوان خیانت در امانت

باید برای خیانت در امانت سفته بنویسم دادخواست یا شکواییه و اینکه هزینه دادرسی هم پرداخت کنم ؟

16 خرداد 1401 36

با سلام و احترام
ابتدا استرداد مال مورد امانت را از طریق اظهارنامه مطالبه نمایید اگر اقدامی از جانب شخص امانتدار صورت نگرفت شکایتی با عنوان مجرمانه خیانت در امانت مطرح کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی