یک ملک را قولنامه کردیم و وکالت فروش هم دادیم . الان ملک را خودمان فروختیم و خریدار از ما به اتهام فروش مال غیر شکایت نموده است. لطفا راهنمایی نمایید.

با سلام هشت سال پیش همسرم و دوستش قولنامه ای دست نویس مبنی بر فروش خانه توسط همسرم به ایشان نوشتن ایشان به تعهدات عمل نکرده نه چک داده و نه پول اما قولنامه به صورت یک نسخه البته بدون مهر بنگاه دستش مانده و سر بخود رفته امضای چند شاهد پاش زده فقط اینکه وکالت فروش از همسرم گرفته بوده حالا همسرم خانه را به کسی فروخته و برگه مالکیت خانه از دادگاه داره ایشان رفته شکایت کرده از همسرم فروش مال غیر با توجه به وکالت فروشش بدون قولنامه ی معتبر حرفش میرسه؟ از ما برای جلسه دفاعیه ضامن نخواستن، باید ببریم؟ دوتا کارمند داریم خوبه؟

17 خرداد 1401 38

به هر حال اگر همسر شما ملک را قولنامه کرده و فروخته دیگر مالک نبوده تا آن را بفروشد . قولنامه اعتبار دارد و اگر هم پولی داده نشده باید برای گرفتن پول اقدام می کردید . معمولا در برگ احضار می نویسند ضامن همراه داشته باشید اگر نوشته نشده علی الحساب همان دو نفر کارمند آماده باشند اگر دادگاه ضامن خواست تماس بگیرید تا سریع به دادسرا مراجعه نمایند . سعی نمایید اول وقت به شعبه مراجعه کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی