شنود

سلام ببخشید کارگذاشتن شنود در ماشین همسر ایا جرم محسوب می شود؟

11 خرداد 1399 220

با سلام
طبق ماده ی 582 قانون مجازات اسلامی ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی