مرور زمان در دعوی کیفری

با سلام خدمت جناب آقای بابایی وکیل محترم بنده چند دقیقه پیش سوالی کردم که جاعل از اقوام بنده است سوال قبلی: با سلام جعل و استفاده از سند مجعول عادی( که قابل گذشت و درجه ۶ و دارای مواعد مرور زمان تعقیب ۵ سال است)بعد از ۱۰ سال کشف و شاکی تازه مطلع شود....... فرمودید مرور زمان حاصل نمیشود تبصره ماده ۱۰۶ اذعان میکند ،گذشتن مواعد مرور زمان از تاریخ وقوع جرم تا قبل از تعقیب بر اساس ماده ۱۰۵ ،باعث حصول مرور زمان میشود . کشف جرم یا مستندات جدید چطور به مرور زمان خدشه وارد میکند ؟ میشود توضیح بفرمایید؟

18 خرداد 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی