پاسخ به سوال مواد مخدر و کمپ اعتیاد

سلام من رو برای قرص خواب بردن کمپ زیر ۱۸سال هستم میشه واسه کمپ شکایت کنم؟؟و برای قرص خواب که مواد مخدر حساب نمیشه شکایت کنم راه حلش چی؟

18 خرداد 1401 50

سلام باتوجه به سوال شما
بایستی سرپرست شما اقدام کند زیرا به سن قانونی نرسیده ایدو سرپرست شما باید درخواست ازمایشات و مراحل پزشکی کند و طبق جواب ازمایش شما بررسی گردد چنان چه داروهای استفاده شماطبق دستور پزشک باشد میتوان اقدام کرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی