تصرف مورد اجاره

مستاجر مورد اجاره وقفی یا مستاجر مغازه یا مستاجر منزلی که هنوز مدت اجاره آن منقضی نشده است آیا اگر شخصی مورد اجاره مذکور تصرف نماید مستأجر می تواند به‌عنوان خلع ید اقدام به شکایت کند؟

11 خرداد 1399 57

عرض سلام و احترام خدمت شما
با توجه به مواد 29 .308. 489. 488 قانون مدنی مستأجر مالک منافع مورد اجاره است اگر ثالثی مورد اجاره را از ید او خارج و عدوانا تصرف نماید می‌تواند علیه او طرح دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید و موضوع ارتباطی به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همین که وجود رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع ملک احراز گردد دادگاه می تواند رسیدگی نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی