پروفایل جعلی

اگر یک نفر پروفایل جعلی با عکس فرد دیگری در یک شبکه های اجتماعی درست کند و اقدام خلافی هم با آن نکند.آیا میشود علیهش اعلام جرم کرد و مجازات این فرد چیست ؟

12 خرداد 1399 232

با عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
طبق ماده 744 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در این خصوص تکلیف را روشن کرده و بیان داشته هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5/000/000) ریال تا چهل میلیون (40/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی