دادخواست خلع ید

در مواردی که دارنده ی سند مالکیت دادخواست خلع ید علیه متصرف می دهد و خوانده دفاعا به سند عادی خریداری از شخص خواهان یا مورث وی استناد می کند ایا با توجه به اجرای قوانین شرعی و اسلامی سند عادی تاب معاوضه با سند مالکیت را دارد یا خیر ؟ و در صورت رسیدگی به اصالت ان دادگاه می تواند دعوی خلع ید را به لحاظ اینکه ملک قبلا فروخته شده رد نماید یا خیر ؟

12 خرداد 1399 62

با سلام و درود خدمت شما
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد تا کنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراین طبق مفاد ماده ی 48 مذکور که مقرر می دارد هرسندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، لازم الرعایه است .
البته وجود مواد فوق هیچ گاه مانع از آن نبوده و نمی باشد که در دادگاه دلایل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد. مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت ان حق لازم نیست بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نملید و مشتری می تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی