جرم توهین و شرایط تحقق آن و دفاع در قبال آن

سلام من از استوری شخصی ک کنارماشینای مردم عکس گرفت اسکرین گرفتم و برای عده ای از دوستانم فرستادم وزیرش نوشتم ایناچقد اوضاعشون داغونه متاسفانه ب گوش اون فرد رسید و ازم شکایت کرده..ایا شکایتش قبوله؟

19 خرداد 1401 14

با سلام
اگر ایشان بابت توهین از شما شکایت نموده اند اثبات جرم توهین شرایطی دارد.مخاطب جرم توهین باید مشخص باشد.البته توهین نسبی است و تا حدود زیادی به شرایط و اوضاع و احوال و نظر مقام قضایی هم بستگی دارد. و شما میتوانید یا دفاع موجه از خود رفع اتهام کنید.میتوانید در جلسات همراه خود وکیل داشته باشید.
پیروز باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی