نتیجه رای دادگاه حسب توضیحات چه خواهد بود؟

با عذرخواهی مجدد.یادم رفتم که بگم قرار براین بود که زمین های ما که آخرین قطعه هست قرار بود کوچه هشت متری باشد که تا سر کوچه سه تا زمین هست دو تا سمت راست و یکی سمت چپ . چهارمتر از سمت راست قرار بود عقب نشینی کنند که دو صاحب دارد یکی از اونها تعهد داده که چهار متر عقب نشینی کند ولی نفر اول که اولین زمین سرکوچه هست املاکی هیچ تعهدی ازش نگرفته و میگه اگه میخواید من هم چهار متر عقب نشینی کنم باید چهار متر زمین روبرویی که مال برادرم هست بخرید چون اگر من چهار متر عقب نشینی کنم شهرداری هم چهار متر زمین برادرم را می‌گیرد تا کوچه هشت متری بشود همسایه ها شکایت کردند منتظر جواب هستیم آیا رأی بنفع ما میشه یا کشاورزها میشه؟ اگه رأی بنفع اونها شد ما چیکار باید انجام بدیم؟خیلی خیلی ممنون

20 خرداد 1401 40

مخاطب عزیز با سلام مجدد؛
الزامی برای خرید زمین روبرو ک متعلق ب برادر صاحب ملک هست ندارید اگر تعهدی داده شده ک دادگاه ایشان را ملزم ب ایفای تعهد خواهد کرد و در خصوص مالکی ک تعهد نداده نیز ب نحوی تصمیم گیری خواهد شد ک حق ارتفاق و عبور و مرور برای شما محفوظ باشد همانطور ک پیشتر نیز عرض شد امکان ممانعت از حق ندارند و در این میان تصمیمی در دادگاه گرفته خواهد شد ک مبرا از ایجاد ممانعت مالکین از حق خود باشد و همچنین مزاحمتی نیز برای احدی ایجاد نگردد انچه محرز هست اینکه مالک ملک دیگر نمیتواند تمتع و بهره مندی شما از حقوق قانونی خودتان را مشروط ب خرید ملک دیگری و یا شرطی دیگر کند بستگی دارد ک چه ادعایی از جانب کشاورزان مطرح شود لیکن حسب توضیحات شما بنظر ذیحق نیستند،اگر هم بفرض نامحتمل رای بر محکومیت شما داده شد میتوانید در مهلت مقرر مستدلا پیش از قطعیت بدان معترض گردید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی