خیار غبن

نوشتن معامله انجام گردید آیا با توجه به قید کلمه فوری در ماده 420 قانون مدنی فروشنده می تواند حدود شش ماه بعد ادعای غبن نماید و اصولاً نحوه اثبات و اطلاع از تاریخ علم شخص مغبون چگونه می باشد؟

13 خرداد 1399 105

با عرض سلام خدمت شما
فوریت موردنظر در ماده ی 420 قانون مدنی هم‌زمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به قبل پیدا کند و فی‌الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید این ترتیب منافاتی با روح ماده موردنظر ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی