اتهام بدون ادله نتیجه چه خواهد شد

سلام اگر در بازپرسی بابت اتهامی که وارد کردیم ادله نداشته باشیم آن اتهام از دستور پیگیری خارج میشه ؟ یا بازپرس بررسی میکنه؟

20 خرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی