قسمت های مشترک اپارتمان

سلام ببخشید پشت بام جزء قسمت مشترک اپارتمان ها محسوب می شود؟

13 خرداد 1399 9
سلام و درود
طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها و بند ج تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1347 هیئت وزیران بام جزء قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف‌روبی و غیره دراین قسمت مشترک طبق دستور ماده 23 آیین‌نامه مذکور با رعایت مقررات ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها به عهده ی شرکا است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی