تشدید مجازات در حمل مواد مخدر صنعتی

سلام ..برادرم برای بار دوم با ۷۶ گرم شیشه گرفتن سری قبل ۱۱ سال حبس داشت این بار چ مجازاتی یراش میبرند

21 خرداد 1401 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی