تصرف در ملک مشاع

اگر در مورد بعضی از شرکاء در ملک مشاع تصرف نداشته باشند آیا اداره ثبت می‌تواند نسبت به افراز ان اقدام نماید یا خیر؟

13 خرداد 1399 57

با سلام خدمت شما
صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسئول واحد ثبتی نبوده و مندرجات ماده 3 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد ندارد و بهرحال در این مورد مربوط به واحد ثبتی مکلف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده 5 آیین‌نامه مذکور می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی