مراجع رسیدگی به شکایات

با توجه به مواد 6 و 7 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع اکنون که دادگاه شهرستان وجود ندارد مرجع رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات اداره ثبت در خصوص افراز کجا است؟

14 خرداد 1399 50

با سلام خدمت شما
مرجع رسیدگی به اعتراض بر آرا و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز املاک مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 با التفات به ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی شعب حقوقی دادگاه های عمومی می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی