معامله سند عادی

انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ی ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا خیر؟

14 خرداد 1399 55

با عرض سلام به موجب ماده ی 46 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بند یک و دو ماده 47 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیرالذکر اجباری می باشد. بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده ی 48 قانون ثبت که تا کنون لغو نگردیده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی