اصلاح اسناد اراضی

سلام آیا اسناد اصلاحات ارضی قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟

14 خرداد 1399 134

با سلام
شورای نگهبان در نظریه شماره 5736_ سال 66 مقرر داشته به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم اجرای سایر قوانین مادام که مخالف آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتاً بلامانع است بنابراین تا زمانی که مغایرت یک قانون با موازین اسلامی صراحتاً اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم‌الاتباع می‌باشد و در مورد قانون اصلاحات ارضی هم چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اعلام نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادرشده در محاکم قابل پذیرش می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی