پیگیری شکایت از طریق سامانه ساجد

با سلام.آیا فرستادن لایحه و نامه از طریق سامانه ی ساجد برای شعبه هزینه ای دارد؟مثل پرینت برگه؟چون از دیوان عدالت اداری با من تماس گرفتند و گفتند چرا اینقدر از طریق ساجد لایحه میدی باید از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام کنم و فرستادن لایحه از طریق ساجد هزینه دارد برای دیوان عدالت اداری.آیا من دیگر نباید از طریق سامانه ی ساجد لایحه بفرستم؟

25 خرداد 1401 15

سلام شایان ذکر است که در بعضی از پرونده ها، علیرغم ثبت شکایت شما در سامانه ساجد، به دلیل پیچیده بودن پرونده، ممکن است پیگیری مسیر دادخواست و شکایت شما از طریق این سامانه ممکن نباشد. در این حالت، معمولا با مراجعه به سامانه ثنا، امکان بررسی روند پرونده وجود دارد.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی