سوالات امتحانی دانشجویان ...

هواپیمایی با تابعیت کشور امریکا،بر فراز آسمان ایران توسط تعدادی از اتباع کشور فرانسه ربوده شده و در حین این ربایش فردی که تابعیت کشور المان را دارد با ربایندگان درگیر و این درگیری باعث به قتل رسیدن فرد آلمانی می‌شود و همچنین باعث ضرب و جرح برخی از مسافران که تابعیت ایران را دارند،می‌شود،به نظر شما در این موضوع و برای رسیدگی به این پرونده کدام کشور و کدام دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد دلیل انتخاب خود و همچنین دلیل رد سایر کشورها و دادگاهها را به صورت مستدل بیان بفرمایید .

25 خرداد 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی