قتل بعلت عدم مسئولیت شهرداری در وظایف خود

سلام اگر اتومبیلی داخل بکی از چاله های شهر بیفتد و راننده فوت کند و شهرداری موظف است چاله ها را پر کند آیا میشه شهرداری را مسئول قتل دانست یا نه ؟اگر نه چرا؟اگر بله قتل به شهردار مستند است یا کارمندان؟

26 خرداد 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی