ممانعت محکوم علیه از استفاده از ملک ب رغم رای دادگاه؟

سلام ،با وجود ابطال قولنامه از طریق دادگاه و همچنین رای رفع تصرف عدوانی محکم علیه اجازه استفاده از ملک رو بهمون نمیده در حضور مامورین قبول میکنه میگه اجازه دارین ولی بعدش مجدد اجازه استفاده رو نمیده چه دعوای کیفری یا حقوقی میشه علیهشون مطرح کرد؟

26 خرداد 1401 42

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید در صورتی که شخص متصرف عدوانی اقدام به تخلیه ملک نکند با او طبق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی برخورد می گردد و ضابطان قضایی نسبت به تعویض کلید و تخلیه لوازم و وسایل شخص متصرف و سپردن آن ها به شخص امین معرفی شده توسط دادگاه اقدام می کنند همچنین اگر بنا و سازه ای در ملک ساخته شده باشد نسبت به قلع آن ها اقدام می شود
شما برای اجرای رای صادره میبایست موارد را از طریق اجرای احکام پیگیری نمایید کسی حق تمرد از رای دادگاه را ندارد همچنین در صورت ممانعت مجدد میتوان مبادرت ب طرح شکایت کیفری ممانعت از حق نمود تا رسیدگی صورت گیرد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی