مشکل

با سلام یکی زندانی است و مقداری سهام دارد آیا میشود افراد که از او پول میخواهند بدون اجازه زندانی و با نامه دادگاه سهام را برداشت کنند؟

14 خرداد 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی