اعتراض به قرار منع تعقیب

با سلام.وقتی به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کنیم سه اتفاق میافتد(نقض قرار-تایید قرار-نقص تحقیقات).حال بنده به یک قرار منع تعقیب اعتراض کردم.برای دو هفته دیگه دادگاه دستوری وقت رسیدگی داده و ابلاغیه برای من و متهم صادر کرده است سوال من این است که ایا دادگاه با این اعتراض موافق کرده؟و اگر کرده در جلسه ی رسیدگی کدام یک از موارد فوق (نقض قرار-تایید قرار-نقص تحقیقات)صادر میشود؟

29 خرداد 1401 22

اگر دادگاه با اعتراض شما موافقت نمود بود قرار منع تعقیب را نقض می نمود . با توجه به عدم نقض و یا تایید قرار این هست که برای دادگاه ابهامی وجود دارد و قاضی دادگاه کیفری تصمیم گرفته که ابتدا شخصا خودش تحقیقات را انجام و تکمیل نماید و پس از آن نسبت به تایید و یا نقض قرار تصمیم گیری نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی