قصور پزشکی و محاسبه دیه

با سلام. اگر قصور یک پزشک محرز شده باشد و دادگاه از پزشکی قانونی نظرش را در مورد میزان قصور و دیه و ارش احتمالی استعلام کند،کارشناس پزشکی قانونی میتواند بر اساس نظر و معاینه ی خود درصد دیه و ارش را صفر درصد اعلام کند و بگوید با وجود قصور پزشک ولی هیچگونه دیه و ارش وجود ندارد؟آیا تا به حال صفر درصد ارش یا دیه داشته ایم؟

29 خرداد 1401 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی