;
سرقت چک

جرم خرج کردن چک سرقتی چیست و قانونگذار چه حکمی میدهد البته چک خریده شده و بعد فهمیدیم که سرقتی است

17 خرداد 1399 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی