سرقت چک

جرم خرج کردن چک سرقتی چیست و قانونگذار چه حکمی میدهد البته چک خریده شده و بعد فهمیدیم که سرقتی است

17 خرداد 1399 77

سلام ودرود
در خصوص فرص سوال با توجه به اینکه مشمول جرم خیانت در امانت می باشد
ابتدا باید اثبات شود
مجازات آن نیز وفق قانون مجازات اسلامی
۶ ماه تا ۳ سال است
البته برای مجازات احراز سو نیت لازم می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی