طلب مالی

سلام خسته نباشید. ما یه مبلغ زیادی از حدود ده سال پیش طلب کاریم رای قاضی هم حدود هفت ساله به نفع ماست، آیا میشه به ارزش پول امروز مصادره کرد؟

19 خرداد 1399 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی